Na temat recyklingu

Nasza planeta oferuje wszystkie surowce, jakie są nam potrzebne. Musimy jednak ostrożnie postępować z tymi surowcami, ponieważ nie są one nieskończone. Natura pokazuje nam, jak funkcjonują doskonałe obiegi. Żaden surowiec wtórny nie obraca się w nicość, istniejące surowce są wykorzystywane ponownie.

Zamykamy obieg, wytwarzając z opakowań nowe opakowania.

Zużyte tworzywa sztuczne są surowcami wtórnymi

Zużyte opakowania nie są więc bezwartościowym odpadem. Wręcz przeciwnie: są one dla nas cennym surowcem, który za pomocą najnowocześniejszych technologii możemy przetworzyć na wysokiej jakości recyklaty. W ramach dobrze funkcjonującej gospodarki cyrkulacyjnej z tych recyklatów powstają ponownie nowe opakowania.

Tak można opisać nasze podejście do obiegu zamkniętego.

Skumulowana wiedza ekspercka

Zakłady recyklingu i zakłady produkcyjne należące do ALPLA Group wzajemnie korzystają ze swojej gromadzonej przez wiele lat wiedzy eksperckiej. Zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych dobrze wiedzą, w jaki sposób przetwórstwo materiałów pochodzących z recyklingu pozwala opracować nowe rozwiązania w zakresie opakowań. Eksperci ds. rozwoju produktów i technologii procesowej ściśle współpracują z ekspertami ds. recyklingu – nieustannie opracowują wspólnie materiały i procesy produkcyjne.

Dlaczego recykling ma sens

Recykling nadaje zużytym tworzywom sztucznym wartość. Pomaga to w organizacji wydajnego gromadzenia surowców wtórnych, umożliwia zamykanie regionalnych obiegów materiałów oraz wspiera dalszy rozwój zrównoważonych technologii recyklingu.

Tworzywa sztuczne świetnie nadają się do recyklingu, a sam proces ich recyklingu jest energooszczędny. W porównaniu z nowymi produktami recyklaty generują nawet 90 procent mniej gazów cieplarnianych. Oprócz tego obowiązuje zasada: im więcej surowców wtórnych zostanie poddanych recyklingowi, tym mniej odpadów trafi na wysypiska śmieci lub do środowiska naturalnego.

Recykling jest więc podstawowym elementem dobrze funkcjonującej gospodarki cyrkulacyjnej.

Kamienie milowe

ALPLA rozpoczęła swoją działalność recyklingową już w 1990 roku od recyklingu pierwszej pokonsumpcyjnej butelki pochodzącej z odzysku (butelki PCR). Kolejne kamienie milowe to:

2005

ALPLA zostaje partnerem joint venture w zakresie recyklingu PET w firmie IMER, Meksyk

2005

Założenie PET Recycling Team GmbH w Wöllersdorf, Austria

2010-2012

ALPLA przejmuje PET Recycling Team w Wöllersdorf, Austria

2010-2012

Budowa zakładu ALPLA PET Recycling Team w Radomsku, Polska

2018

Jako partner Fundacji Ellen MacArthur ALPLA wyznaczyła sobie cel, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100 procentach do recyklingu, aby średnia zawartość materiałów pochodzących z recyklingu wynosiła 25 procent oraz aby zainwestować około 50 mln euro w rozwój globalnej działalności w zakresie recyklingu.

2019

Założenie PRT Wolfen w Niemczech, spółki joint venture z FROMM Group

2019

Przejęcie spółek Suminco i Replacal specjalizujących się w recyklingu HDPE, Hiszpania

2020

ALPLA prezentuje zoptymalizowaną pod kątem ochrony klimatu procedurę recyklingu PET dzięki zmianie metody recyklingu na zieloną energię i kompensację pozostałych, niemożliwych do uniknięcia emisji za pomocą certyfikatów CO2 wspólnie z klientami ALPLA

2021

Budowa ALPLArecycling Anagni, Włochy.

2021

ALPLA inwestuje w ramach spółki joint venture z Ecohelp i UPT w budowę zakładu recyklingu PET w Targu Mures, Rumunia.

2021

Przejęcie BTB PET-Recycling z siedzibą w Bad Salzulfen, Niemcy. Przedsiębiorstwo to przetwarza zużyte butelki PET na materiał do recyklingu.

2021

Otwarcie nowego zakładu recyklingu HDPE w Toluca, Meksyk. Jednoczesne ogłoszenie podwojenia zdolności w zakresie recyklingu od drugiej połowy 2022 roku.

2021

Zwiększenie celu inwestycji w obszarze recyklingu w ramach globalnego zobowiązania dotyczącego nowej gospodarki tworzywami sztucznymi do 50 mln euro rocznie.

2022

Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu recyklingu PET PLANETA w Cunduacán, Meksyk. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki założeniu spółki joint venture między ALPLA i Coca-Cola FEMSA.

2022

Przejęcie przedsiębiorstwa specjalizującego się w recyklingu Texplast z FROMM Group oraz wszystkich udziałów w spółce joint venture PET Recycling Team Wolfen. Znaczne zwiększenie rocznej wielkości przetwarzania w Niemczech.

2022

Uruchomienie zakładu recyklingu PET i HDPE Envicco w Rayong, Tajlandia, we współpracy z PPT Global Chemical.

2023

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej w nowoczesnym zakładzie recyklingu PET w Targu Mures, Rumunia, w ramach spółki joint venture z Ecohelp i UPT. Roczna zdolność produkcyjna wynosi 18 000 ton rPET

2023

Do 87% CO2: nowe obliczenia śladu węglowego produktu potwierdzają wpływ tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu na ochronę klimatu.

2023

ALPLA łączy wszystkie działania związane z recyklingiem pod nową marką ALPLArecycling.

2024

Nowy zakład recyklingu "Planeta" w Meksyku: Po położeniu kamienia węgielnego w 2022 i 2023 roku, zatwierdzenie wszystkich linii i zwiększenie produkcji nastąpi w 2024 roku.

2024

Nowy zakład recyklingu w Ballito w RPA jest obecnie w budowie. Pierwsze maszyny zostaną zainstalowane w najbliższej przyszłości z myślą o rozpoczęciu produkcji w 2024 roku.

Q&A

Jaka część zużytych opakowań jest faktycznie poddawana recyklingowi?

Zależy to przede wszystkim od tego, na ile opakowania nadają się do recyklingu i jak wygląda infrastruktura służąca do zbierania odpadów w danym kraju. Według danych Unii Europejskiej w Europie w 2020 r. poddano recyklingowi ok. 46% wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych w porównaniu z zaledwie 24% w 2005 r. Najważniejsze jest jednak to, aby recyklat był ponownie wykorzystywany do produkcji opakowań. Według Fundacji Ellen MacArthur w latach 2018–2021 wykorzystanie recyklatów na świecie wzrosło o około 108% z 4,8 do 10%. Na pierwszy rzut oka wskaźnik ten może wydawać się niski, ale należy pamiętać o tym, że taka ilość jest utrzymywana w obiegu opakowań bardzo wysokiej jakości. Dzięki temu można zaoszczędzić tysiące ton nowych materiałów rocznie. Dlatego zużyte tworzywa sztuczne są doskonałym materiałem do recyklingu, który musi być sortowany i ponownie przetwarzany w jeszcze bardziej konsekwentny sposób. ALPLA wspiera ten cel na całym świecie poprzez własne zakłady oraz współpracę z partnerami.

Dlaczego nie wszystkie zużyte opakowania mogą być poddane recyklingowi? Jak można to ulepszyć/zmienić?

Przy opracowywaniu nowych opakowań ALPLA stosuje zasady „Design for recycling”. Eksperci ALPLA od samego początku życia produktu dbają o to, aby opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu w jak największym stopniu. Problem stanowią często opakowania wykonane z materiałów kompozytowych lub folii wielowarstwowych. Przetwarzanie tych odpadów wiąże się z dużymi nakładami. Jednakże i tutaj znaleźliśmy już odpowiedź i opracowaliśmy przypominające torbę opakowanie do uzupełniania wykonane z HDPE, które można w 100% poddać recyklingowi.

Czy ALPLA stosuje wyłącznie materiały nadające się do ponownego przetworzenia, czy też wykorzystuje również tworzywa sztuczne, których nie można poddać procesowi recyklingu?

Celem ALPLA jest to, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100 procentach do recyklingu. Stosowane rodzaje tworzyw sztucznych – głównie PET (56%)* oraz HDPE (39%)*, z dużo mniejszym udziałem PP oraz LDPE – można zasadniczo bardzo dobrze odzyskiwać. Niemniej jednak w niektórych obszarach istnieje jeszcze potencjał. Na przykład gdy butelka i nakrętka wykonane są z innych tworzyw lub dodano do nich dodatki, które mogą pogorszyć jakość recyklatów. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu zasady „Design for recycling” rozwiązania w zakresie opakowań ALPLA będą w najbliższych latach dalej optymalizowane pod tym kątem. 

[*Dane z 2022 r., udział w całkowitym zużyciu materiałów] 

Jakie znaczenie ma recykling tworzyw sztucznych dla środowiska naturalnego? Czy to się w ogóle opłaca?

Recykling zamyka cykl i zapobiega przedostawaniu się zużytych opakowań do środowiska naturalnego. Z materiałów pochodzących z recyklingu można ponownie wyprodukować nowe opakowania, chroniąc w ten sposób zarówno zasoby kopalne jaki i odnawialne, stanowiące podstawowy materiał do produkcji tworzyw sztucznych. Ponadto recykling w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony klimatu. Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu powodują o 90% mniejszą emisję gazów cieplarnianych niż tworzywa pierwotne.

Dlaczego tak dużo odpadów plastikowych jest spalanych?

Odpady z tworzyw sztucznych powinny być spalane tylko w sytuacji, gdy ani recykling mechaniczny, ani ekologiczny nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia. W tym przypadku termiczna utylizacja odpadów jest lepsza niż ich składowanie, ponieważ wtedy energia kaloryczna tworzyw wykorzystywana jest przynajmniej w postaci ciepła. Należy całkowicie unikać składowania odpadów na wysypiskach. Jednak ze względu na rozwój zakładów recyklingu na całym świecie oraz coraz lepsze technologie sortowania i ponownego przetwarzania odpadów wskaźniki recyklingu stale rosną.

Czy tworzywa sztuczne z recyklingu są bezpieczne, czy też zagrażają naszemu zdrowiu?

Do produkcji opakowań wolno stosować wyłącznie materiały dopuszczone do takiej produkcji. Szczególnie w przypadku opakowań przeznaczonych do żywności i napojów obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy, co oczywiście dotyczy również surowców z recyklingu. ALPLA i zewnętrzni partnerzy regularnie przeprowadzają kontrole jakości.

Dlaczego opakowania wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu są bardziej przyjazne dla środowiska?

Badania naukowe pokazują, że opakowania o dużym udziale tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w mniejszym stopniu wpływają na środowisko naturalne, ponieważ produkcja materiałów pochodzących z recyklingu powoduje niższą emisję gazów cieplarnianych niż produkcja materiałów pierwotnych. Ma to bardzo pozytywny wpływ na bilans ekologiczny opakowań z dużą zawartością surowców wtórnych.

Dlaczego wszystkie opakowania nie mogą być wykonane w 100 procentach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu?

Istnieją już opakowania, na przykład na wodę mineralną lub środki czystości, które są wykonane w 100 procentach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jednak poziom recyklingu nie jest na razie na tyle wysoki, aby pokryć całe zapotrzebowanie na produkcję opakowań. Udział materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach będzie ciągle wzrastał – między innymi dzięki odpowiednim przepisom. Niemniej jednak w przyszłości nadal konieczny będzie pewien udział materiału pierwotnego.

Co oznacza skrót PCR?

Skrót PCR oznacza Post Consumer Recycled. W ALPLA recykling oznacza ponowne wykorzystanie zużytych surowców wtórnych. Pod pojęciem Post-Consumer rozumiemy opakowania, które są utylizowane przez konsumentów końcowych (gospodarstwa domowe) oraz zbierane i wstępnie sortowane przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Następnie opakowania te są prasowane w bale zgodnie z wytycznymi jednostek odzysku, transportowane do tych jednostek i przetwarzane na granulat rPET i rHDPE – zawsze o właściwościach opisanych w naszych kartach charakterystyki. Tym różni się PCR od PIR (Post Industrial Recycled).

Jaka jest różnica między recyklingiem mechanicznym a chemicznym?

W przypadku recyklingu mechanicznego materiał jest przetwarzany fizycznie. W całym procesie recyklingu polimery zachowują swoją strukturę.

W przypadku recyklingu chemicznego materiał jest przetwarzany na poziomie chemicznym. Polimery są rozkładane na monomery i następnie na nowo spajane.

W ALPLA recykling oznacza przede wszystkim mechaniczny recykling „od butelki do butelki”.

Co oznacza hierarchia utylizacji odpadów?

Hierarchia utylizacji odpadów określa kolejne etapy utylizacji odpadów. Do początkowych etapów zalicza się unikanie generowania odpadów, a następnie ponowne wykorzystanie lub przygotowanie odpadów np. za pomocą czyszczenia lub naprawy. Kolejne etapy to recykling i inna metoda utylizacji, np. spalanie. Ostatnim etapem jest składowanie odpadów, czego zawsze należy w miarę możliwości unikać.

Jaka jest różnica między „Design for recycling” a „Design from recycling”?

Projektowanie jest obszernym terminem wykorzystywanym nie tylko w sztuce, architekturze czy modzie. Również w ALPLA projektowanie opakowań odgrywa różne ważne role, na przykład informowanie, ochronę i zapewnienie praktyczności, jak również służy realizacji celów wpisujących się w zasadę zrównoważonego rozwoju, takich jak zdolność do recyklingu, możliwość ponownego użycia lub niewielki ciężar. Naszym celem jest projektowanie opakowań w taki sposób, aby z jednej strony nadawały się one do recyklingu zgodnie z zasadą „od butelki do butelki”, a z drugiej strony mogły zawierać taką ilość materiałów pochodzących z recyklingu, jaka ma sens z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Takie podejście nosi nazwę „Design from recykling”. W ujęciu ogólnym realizujemy więc koncepcję „Design for circularity”.