Watch Video

RECYKLING PET

Poliester z recyklingu (rPET) jest wykorzystywany w ALPLA przede wszystkich do produkcji nowych preform. W przypadku tego produktu materiał dzieli się w pierwszej kolejności na przeznaczony i nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością, a następnie według koloru.

Dzięki zastosowaniu rPET można ograniczyć emisje gazów cieplarnianych nawet o 94% w porównaniu z nowymi produktami.

rPET carbon footprint graphic
Źródło na temat materiału pierwotnego PET: PlasticsEurope Ecoprofiles

Regranulat PET

Regranulat przeznaczony do kontaktu z żywnością:

  • Clear

  • Light Blue

  • Green

 

Regranulat nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością:

  • Clear

  • Blue

  • Green